Závratné zisky z legalizace konopí

Studie odhaduje výši daňových příjmů za předpokladu, že by hypotetický trh s konopím fungoval podobně jako britský trh s alkoholem a tabákem z hlediska daní. Podle ní činí konzervativní odhady ročních poplatků spojených s konopím téměř 2 miliardy liber, v případě, že by byla droga zdaněna stejně jako alkohol. Pokud by byla uplatňována úroveň zdanění tabáku, zisky by sahaly do výše až 3,5 miliard. Studie rovněž uvádí, že americké státy, které konopí již legalizovaly, mezi nimi například Colorado, s počtem obyvatel jen nepatrně vyšším než Skotsko, vydělaly jen v roce 2017 na nových daních z konopí a licenčních poplatcích 247 milionů dolarů, tedy v přepočtu přibližně 5,4 miliard korun.
výpočet daní.jpg
Jedna z částí této studie se rovněž zabývá i důsledky legalizace, která by potenciálně mohla vést ke zvýšenému počtu mladých lidí užívajících tuto drogu. "Počáteční ukazatele z amerických států, kde jsou nově regulované trhy nejvíce rozvinuté, svědčí o tom, že míra užívání konopí mezi dospívající populací se nezvýšila, jak se obávali odpůrci legalizace. Naproti tomu nové příjmy z konopné daně přinášejí významné příjmy, které pomáhají financovat veřejné služby," říkají autoři studie. Objevuje se také argument, že legalizace konopí a jeho následné užívání přispívají k přechodu na tvrdší drogy. Ve studii se píše: "Nařízení by mohlo omezit příležitosti pro dodavatele nelegálních, rizikovějších a výdělečnějších drog spotřebitelům."
rostlina konopí.jpg
Studie mimo jiné poukazuje na to, že dekriminalizací konopí jsou získávány zpět peníze od obchodníků s drogami a je možné, aby byla tato látka bezpečně regulována. Britská nevládní organizace Health Poverty Action tvrdí: "Prostřednictvím daní a cen bychom mohli omezit návykovost konopí, popřípadě přimět lidi k užívání bezpečnějších produktů, omezit užívání omamných látek, těžkých kovů, pesticidů nebo jiných škodlivých výrobků, používaných pro výrobu finálního zboží, a zajistit tak uživatelům konopí bezpečí."