Naše profesionální revizní činnost naplňuje veškeré definice normy


Elektroinstalace podrobená výchozí i pravidelné revizi. To je záležitost, kterou by žádný provozovatel firemního objektu nemÄ›l v žádném případÄ› opomenout. Z opomenutí totiž velmi Äasto vychází spousta potíží a komplikací. TÄ›ch Vás zbaví tým kvalifikovaných revizních techniků firmy, která si je vÄ›doma veÅ¡kerých nároků, jež jsou kladeny nejen ze strany klienta, ale pÅ™edevším z existence smÄ›rodatných zákonných standardů. Revizní zkouÅ¡ky probíhají dle stanovených norem, které jsou stoprocentnÄ› zohledňovány.

Nechejte si zkontrolovat funkÄnost elektrického zařízení

Co je psáno, to je dáno. A specializovaná firma Vám dá Äerné na bílém, že je s elektrickým zařízením, které využíváte u Vás doma i ve Vaší firmÄ› absolutnÄ› vÅ¡e v pořádku. Dříve vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› musíte kontaktovat zákaznickou linku. Firma, která zajistí, že budete vždy v dobré spoleÄnosti, a tím mínÄ›no bezpeÄnosti, ochrany a prevence pÅ™ed úrazem elektrickým proudem i pÅ™ed požárem, se o vyřízení Vaší poptávky na revizi a tvorbu revizní zprávy kvalifikovanÄ› a profesionálnÄ› postará.