Jedna z nejčastějších nemocí konečníku


Potíže, kterými se projeví onemocnÄ›ní spojené s hemeroidy, má velká Äást dospÄ›lé populace. Na vinÄ› je pÅ™edevším nezdravý životní styl a urÄitou roli hraje i dÄ›diÄnost. PÅ™i Å™eÅ¡ení tÄ›chto potíží platí to samé, jako u jakýchkoliv jiných zdravotních problémů. NejdůležitÄ›jší je pÅ™ijít k lékaÅ™i vÄas. VÄasné odborné vyÅ¡etÅ™ení dá prostor pro zvolení odpovídajícího léÄebného postupu. A ten bývá na poÄátku onemocnÄ›ní mnohem jednodušší, rychlejší a Å¡etrnÄ›jší. Ambulantní metody léÄby jsou bezbolestné, nevyžadují hospitalizaci ani pracovní neschopnost.

Bezbolestná léÄba hemeroidů

Krev na stolici je dost varovný signál, kdy adekvátní reakcí by mÄ›la být neprodlená návÅ¡tÄ›va lékaÅ™e. Pomocí specializovaného vyÅ¡etÅ™ení je lékaÅ™ schopen upÅ™esnit diagnózu a vylouÄit tÅ™eba rakovinu tlustého stÅ™eva. Pokud se jedná o problém s hemeroidy, tak vÄasné vyÅ¡etÅ™ení ochrání pacienty pÅ™ed zbyteÄnou bolestí spojenou s chirurgickým zákrokem. Kdo pÅ™ijde se svými problémy hned na poÄátku onemocnÄ›ní, bude ho Äekat mnohem snazší, rychlejší a Å¡etrnÄ›jší léÄba. Ambulantní metody léÄby jsou vysoce úÄinné a bezbolestné.