Selský rozum a odpad

Žijeme v takové době nadbytku veškerého zboží, že se kolikrát ani nedokážeme rozhodnout, co si máme koupit. Vždyť ty nádherné obaly tak moc lákají …
Domácnosti, firmy, různé výrobní společnosti atd. – všichni vyprodukujeme tak moc odpadu, že si to ani neumíme představit. Možná si to uvědomíte jen ve chvíli, kdy cestujete vlakem nebo autem a projíždíte v blízkosti skládky. Není to pěkný pohled.
papírová taška

Jenom jedna domácnost s počtem čtyř členů, vyprodukuje za rok více jak jednu tunu odpadu. Podle statistik se to trošku rok od roku zlepšuje, ale je stále potřeba nejenom naučit lidi třídit odpad, ale je důležité, aby silidé byli vědomí,  PROČ je potřeba odpad třídit.A počátky tohoto uvědomění jsou v rodině a v její výchově dětí.
  v  Co se takhle zamyslet nad tím, co vše nakupujeme zbytečně a pak to následně vyhodíme. V první řadě se to převážně týká jídla. Zkuste si své nákupy potravin plánovat, tak se vyvarujete zbytečnému odpadu. A pokud si na nákup vezmete svou vlastní tašku (ne plastovou), tak je to určitě ten první správný krok.
kontejnery na třídění odpadků

  v  Pokud máte doma nevyužité nebo obnošené oděvy, které ale mají slušný vzhled – darujte je potřebným (ústavy, bezdomovci apod.) Případně se dají vyhodit ve sběrných dvorech, které na to mají určené kontejnery.
  v  Když máte kvalitní pitnou vodu, ať z kohoutku nebo je u vás v blízkosti pramen pitné vody, načepujte si ji podle potřeby do vlastních nádob na vodu. Tak se zbavíte nakupování velkého množství vody v plastových obalech.
  v  Místo igelitových sáčků, do kterých si kupujete chléb a pečivo, pořiďte si papírové tašky a pytlíky. Když si vše pořídíte z kvalitního plátna nebo lnu, můžete to opakovaně vyprat a tak používat hodně dlouhou dobu.
 skládka odpadu
Ze zákona jsou jak města, tak každá obec u nás povinná vytvořit ty nejlepší podmínky na třídění odpadu. Už konečně i malé obce díky dotacím dokázaly dát lidem přímo k jejich obydlím nádoby na tříděný odpad, tak každá domácnost má možnost třídit běžný odpad jako je – papír, plasty a kov, sklo. Do takzvaných starých popelnic, které by snad měla vlastnit každá domácnost, tak ta by měla být určena jen na zbylý běžný odpad.