Naučte se nové obchodní strategie

Jméno Fibonacci si možná pamatujete ze základní či střední školy z hodin matematiky. Jednalo se totiž o velmi významného matematika pocházejícího z Itálie, který žil zhruba na přelomu dvanáctého a třináctého století. Čím se tento matematik tolik proslavil a proč se o něm vůbec bavíme ve spojitosti s Forexem?

Velmi důležitá je takzvaná Fibonacciho řada, kde každá dvě po sobě jdoucí čísla dávají součet čísla následujícího. Pokud uděláme podíl jistých čísel z této řady, získáme hodnoty, které jsou důležité právě pro forexové obchodování. Nejvýznamnější je podíl čísel 89 a 55, který je roven číslu 1,618. Právě tato hodnota je naprosto zásadní pro obchodování na finančních trzích.

matematické vzorce

Hladina 61,8 % je zcela klíčová

Podílem jednotlivých hodnot získáme různá čísla. Některé úrovně jsou důležité, jiné méně. Nejdůležitější je právě úroveň odpovídající 61,8 %. Mezi další důležité úrovně patří třeba 38,2 %, 78,6 % nebo třeba 161,8 %, záleží, jak moc dopodrobna to chcete brát, a jestli se chcete řídit pouze významnými úrovněmi, nebo i těmi méně známými. Nemusíte se však bát, že byste měli při obchodování cokoliv dělit, násobit, sčítat, odečítat, to vůbec ne. Na základě Fibonacciho posloupnosti došlo totiž k vývoji několika zajímavých indikátorů a nástrojů, které můžete zařadit do svého každodenního obchodování.

graf na tabletu

Retracement se vyplatí znát

Velmi oblíbeným nástrojem je právě Fibonacciho retracement. Jedná se o nástroj, který se budete snažit aplikovat na jistou část trhu, kde došlo k nějakému zajímavému pohybu. Retracement nám může napovědět, jestli došlo například o odraz od významné úrovně, nebo jestli se jednalo o náhodný pohyb. Je zkrátka dobré naučit se pracovat s těmito nástroji založené na učební tohoto významného italského matematika. Není dobré obchodovat pouze pomocí něj, spíš jej začlenit do spektra svých nástrojů a využívat jej v kombinaci.