Jsou nejrůznější akce, slevy skutečně výhodné?


Běžnou praxí vÄ›tÅ¡iny obchodních Å™etÄ›zců se stalo týdenní zlevňování nÄ›kterých výrobků. Obvykle jsou oznaÄeny velkým písmenem v letáku, který dostáváme prakticky každý den do schránky. V daný den pak můžeme pÅ™edpokládat, že se do daného obchodu nahrnou davy lidí, kteří si nebudou chtít nechat onu super výhodnou koupi ujít.

Již se stalo zvykem, že každý Å™etÄ›zec ji má v jiný den. Obvykle sice daná akce trvá po celý týden, ale po prvním jednom Äi dvou dnech je vÄ›tÅ¡inou dané zboží vykoupeno. Otázkou je, proÄ. Copak jej lidé nepotÅ™ebovali, než bylo ve slevÄ›?

cenik1

Zde se samozÅ™ejmÄ› jedná o psychologický trik. Akce, slevy , říkejme tomu, jak chceme, jsou využívány k tomu, aby zákazníci ve skuteÄnosti utratili více penÄ›z, než za normálních okolností. Jak je to možné, když je dané zboží levnÄ›jší?

StaÄí se jít podívat do nÄ›kterého z tÄ›chto obchodů v den, kdy tyto slevy zaÄínají. Vidíme lidi s vozíky plnÄ› naloženými daným zbožím, nebo alespoň v maximálním množství, povoleném pro jednu osobu. A ÄlovÄ›k se musí ptát: opravdu toho tolik potÅ™ebují? V koneÄném důsledku totiž za zboží utratí mnohem více, než kdyby si kupovali jen to, co skuteÄnÄ› potÅ™ebují.

obchod2

Dobrá, můžeme namítnout, ale pÅ™eci jen to mají doma. To znamená, že nebudou muset kupovat, až se daný produkt opÄ›t zdraží. JistÄ›, to je pravda, ale zapomínáme na fakt, že se obvykle jedná o potraviny. A ty mají urÄitou dobu trvanlivosti. Po ní je zkrátka můžeme vyhodit. A je nepravdÄ›podobné, že by to té doby stihli to vÅ¡e spotÅ™ebovat.

Jak se k tomu tedy postavit? JednoduÅ¡e. Ano, je dobré je využívat, ale mÄ›li bychom kupovat jen to, co skuteÄnÄ› potÅ™ebujeme. Například, opravdu musíme mít pÄ›t másel, jen proto, že jsou zlevnÄ›ná, nebo staÄí jedno? Zvlášť, když bydlíme sami?

Dodržování tohoto postupu nám pomůže skuteÄnÄ› uÅ¡etÅ™it peníze, nikoliv jen zdánlivÄ›. A o to tu jde pÅ™edevším, ne?