Dřevo a výrobky z něj

Dřevo a výrobky z něj

Dřevo bylo od pradávna potřebnou a často vyhledávanou surovinou. Poskytovalo teplo a světlo v podobně ohně, ale také mělo a dodnes má svoji nezastupitelnou funkci ve stavebnictví a nábytkářství. Krásným příkladem uměleckého zpracování dřeva může být selský nábytek https://svetpokladu.cz/product-category/tradicni-selsky-nabytek/.

nabytek

Druhy dřeva

Dřevo je velmi oblíbený a ceněný materiál. Nabízí řadu způsobů zpracování. Liší se nejen barevnými škálami, ale také svými vlastnostmi a v neposlední řadě jsou tvrdostí. Dřeva, která tzv. měkká, většinou pochází z našich jehličnatých stromů, typicky smrk a borovice. V případě stromů listnatých se jedná především o lípu, vrbu nebo topol. Dobře se opracovávají, ale jsou náchylnější na poškození. Dále zde máme skupinu středně tvrdých dřev. Do této kategorie můžeme směle zařadit známé stromy jako je ořech, dub jasan či jilm. A poslední kategorií je dřevo tvrdé. Jak již z názvu vyplívá, jedná se materiál, který se sice hůře opracovává, ale zato je stálejší. Do této skupiny řadíme dřeva, která pochází ze stromů, jako jsou habr, akát nebo tis.

drevo

Využití dřeva

Zmiňovaný smrk nachází své uplatnění především ve stavebnictví, tesařství, truhlářství a nábytkářství. Ze smrku se vyrábí i některé hudební nástroje. Jedná se o měkké, ale pružné dřevo. Jeho menší odolnost a trvanlivost lze ošetřit různými chemickými metodami. Borovice je často vyhledávaný materiál v nábytkářství a truhlářství, a to hlavně pro svou výraznou kruhovou kresbu letokruhů. Může se použít i ke konstrukčním účelům. Navíc pro svůj vysoký obsah pryskyřice nachází uplatnění i v chemickém průmyslu. Jedle byla dříve hojně využívaná pro výrobu nábytku, lodních stožárů či člunů. Bohužel jedle nedokáže dobře čelit průmyslovým exhalacím. Proto její zastoupení v naší krajině poměrně výrazně kleslo. Je to dřevo kvalitní, ale v současnosti u nás špatně dostupné.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup